POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

 

L’empresa AUTOCARS SOLÉ GRAU, des de la seva constitució ha estat sempre una empresa dedicada al transport de viatgers per carretera, oferint sempre com a argument prioritari en la seva oferta, la seva serietat i qualitat, amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció del client.

 

La qualitat és un objectiu compartit per tota l’organització i està sota la nostra responsabilitat directa. Els nostres clients, a l’escollir-nos poden estar segurs de trobar una fiabilitat de resposta des del primer contacte fins a la finalització.

 

AUTOCARS SOLÉ GRAU es troba a més implicada directament en l’esforç de fer compatible el desenvolupament econòmic amb la protecció del nostre medi ambient, amb objecte de proporcionar a les futures generacions un entorn pròsper i saludable. Això implica el compliment de la legislació i normes promulgades a l’efecte, així com fixar-se una meta a curt i mig termini basada en la reducció dels impactes ambientals durant la prestació del servei.

 

L’objectiu de la política de Qualitat i ambiental de la nostra empresa és consolidar aquesta realitat adoptant el concepte de millora contínua, millorant sempre el servei i l’atenció als requeriments dels nostres clients dins d’unes pràctiques de seguretat ambiental. Creiem fermament que aquests són factors claus per demostrar una gestió empresarial adequada i així assegurar la continuïtat del nostre negoci en el futur.

 

Els nostres principis es basen en oferir:

 

  • Professionalitat en el servei
  • Ambient agradable i cordial
  • Oferir la major seguretat al client
  • Oferir la millor flota d’autocars amb les màximes prestacions del mercat

 

Per al compliment de tot lo esmentat es dedicaran tots els esforços tant financers com tecnològics i humans, dintre d’un equilibri viable, que permetin complir amb els objectius de qualitat i mediambientals i reorientin les activitats que tinguin lloc per a disminuir l’ús de recursos no renovables i prevenir la contaminació.

 

AUTOCARS SOLÉ GRAU S.L.

Direcció

Joan Solé Grau